Veškeré opravy strunných hudebních nástrojů, včetně generálních oprav
a restaurování historických nástrojů.
Znalecké posudky a hodnocení nástrojů.